" moto "

Car Fleet Management?

Car fleet management (izvorna i uvriježena terminologija na engl. jeziku) ili upravljanje voznim parkom je kompleksan sustav planskih aktivnosti koji uključuje organizacijsku i logističku platformu i potrebne specijalizirane resurse za planiranje i praćenje, te potpuni nadzor događaja vezanih u cjelokupan ciklus korištenja vozila u poslovne svrhe. Car fleet management osigurava održivo funkcioniranje voznog parka kompanije, a samim time i osigurava kontinuitet poslovanja kompanije.

Pročitaj više →

"Fleet expert" rješenja po mjeri

Car Fleet Management d.o.o.kao ekspert u području upravljanja voznim parkovima svojim klijentima nudi savjetodavan servis u cilju optimizacije troškova voznih parkova i podizanja efikasnosti korištenja vozila u poslovne svrhe.

Pročitaj više →

Tehnologija upravljanja voznim parkovima

"FLEET EXPERT" poslovni modeli upravljanja uspješno kombiniraju bogato iskustvo upravljanja voznim parkovima svih veličina s najnovijim tehnologijama trenutno dostupnim na tržištu.

Pročitaj više →

Vrhunske usluge po mjeri vašeg voznog parka

Car Fleet Management ili usluga upravljanja voznim parkom čini jedan vrlo kompleksan sustav niza aktivnosti i usluga koje koristeći sofisticirane posebno razvijene alate omogućavaju da Fleet Expert vašem voznom parku doda potpuno novu - dodanu vrijednost.

Pročitaj više →