Car Fleet Management?

test

Car fleet management (izvorna i uvriježena terminologija na engl. jeziku) ili upravljanje voznim parkom je kompleksan sustav planskih aktivnosti koji uključuje organizacijsku i logističku platformu i potrebne specijalizirane resurse za planiranje i praćenje, te potpuni nadzor događaja vezanih u cjelokupan ciklus korištenja vozila u poslovne svrhe. Car fleet management osigurava održivo funkcioniranje voznog parka kompanije, a samim time i osigurava kontinuitet poslovanja kompanije.

Car fleet Management d.o.o.visoko je specijalizirano društvo poslovni najam, fleet management i flotnu logistiku sa vlastito razvijenim poslovnim modelima ”FLEET EXPERT”. Svojim korisnicima pruža usluge dodane vrijednosti koje uključuju potpunu brigu i kontrolu svih događaja i aktivnosti vezanih uz vozni park kompanija, pri tome usko surađujući s korisnicima kao njihov vanjski servis, pružatelj usluge omogućava i ostale specijalizirane usluge, te izradu rješenja po mjeri na temelju specifičnih zahtjeva klijenata i potreba njihovog poslovanja, npr. VIP usluge «Door to door», GPS nadzor i telematika, posredovanje i asistencija prilikom povrata vozila i najma, management kartica za gorivo i servisa goriva, posebno prilagođeno izvještavanje, edukaciju korisnika prema programima EcoDrive treniga itd.

Car Fleet Management katalog usluga uključuje usluge:

·         konzalting i izradu rješenja po mjeri klijenata

·         rješenja poslovnog najma vozila za kompanije

·         usluge fleet managementa u sklopu financiranja (putem svojih partnera za leasing) ili bez komponente financiranja

·         usluge flotne logistike

·         usluge kratkoročnih i dugoročnih najmova vlastite pool flote

·         ostale specijalizirane usluge vezane uz vozne parkove