Servis pneumatika

Servis pneumatika

Usluga upravljanja pneumaticima uključuje dodatne pneumatike (ljetne i zimske), u odnosu na trajanje korištenja vozila i ugovornu kilometražu.

Usluga upravljanja pneumaticima uključuje, osim pneumatika, sezonsku zamjenu, te skladištenje istih tijekom cijelog perioda korištenja vozila.

Našim savjetodavnim pristupom i korištenjem odgovarajućih dimenzija i kategorija pneumatika moguće su znatne uštede u ovom segmentu.